menu
0755-2846 4922

邮箱:info@zahra.asia

地址:深圳市龙岗区宝龙五路2号

首页 > 产品中心 > 精油 > 欧白芷籽精油

欧白芷籽精油

英文名:Angelica Seed Essential Oil

拉丁学名:Angelica archangelica

植物科属:

萃取部位:种籽

萃取工艺:蒸馏

产品品质:有机

产地来源:法国

产品编号:PEA0103